Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Zabarikádován:

Být - poneseš za něco následky.

Zábava:

Měj se na pozoru před svým okolím.
Bavíš-li se však dobře - štěstí, budeš všude vítaným hostem.

Zabít:

Viz "Vražda".

Zabitého:

Člověka vidět nebo najít - obklíčí tě velký strach. Též - potká tě velké neštěstí.

Zabloudit:

Útrapy, nezdar v podnikání.

Zábradlí:

Varování před pýchou. Též - ukazuje na posměch od lidí.

Zabránit:

Neštěstí - poučíš se, že všichni lidé nedovedou být vděční.

Zabřednout:

Nebezpečí, neštěstí.
Když vybředneš, dá se soudit, že se nebezpečí vyhneš nebo z něj dobře vyvázneš. Též - nezanechá velké následky.

Záclona:

Vidět - zvědavost, která ti uškodí. Se svými plány se nesvěřuj, protože vzbudíš chorobnou závist.
Stáhnout ji, zakrýt jí okno - marná snaha o zakrytí špatných skutků.
Odhrnout ji nebo strhnout - odhalíš tajemství, ale budeš velice zklamán.
Vyhlížet zavřeným oknem, kde záclony brání výhledu - budeš po něčem marně toužit.

 

Záda:

Svá bolavá - nemoc, smrt.
Pěkná, mohutná - úcta.

Zahálet:

Viz též "Lenoch" , "Lenivý". Zármutek, trpké zklamání, ztráty, nespokojenost.

Zahrada:

Krásná - poznáš pravý pocit štěstí. Čekej zdraví, spokojenost v manželství.
Pustá nebo zarostlá plevelem či bodláčím - neštěstí, zármutek, nebude se ti příliš dobře dařit. Varuj se však spoléhat na pomoc jiných.

Zahradník, zahradnice:

Nepříjemné noviny.

Záchod:

Budeš vystaven zkoušce, při které se budeš muset velice ovládat, potom tě však překvapí nadějné štěstí. Je dobrou předzvěstí, buď však prozřetelný v jednání.
Je-li znečištěn a ty jej musíš čistit - znepokojení kvůli úřadům.
Je-li obsazen - tvá důvěra bude zneužita.
Zapadnout do něj a nebýt potřísněn - velké štěstí a spokojenost.
Být však od lejna umazán - spory a ostudu můžeš očekávat.

Zachránit:

Sám sebe - unikneš zlému. Čekej lepší časy. Též - příznivá změna, postup v zaměstnání.
Zachráníš-li ty někoho před utonutím nebo jiným nebezpečím - dobré znamení.

Záchranná stanice:

I kdybys měl mnoho přátel, v nouzi se nepřihlásí ani jediný.

Záchvat:

Dostat - ohrožení zdraví vlastní vinou.
Zamilovaným i ženatým - odhalíte nevěru milované osoby.

 


 
NAVRCHOLU.cz