Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Vějíř:

Sám ho mít - pozor na nevěrnost.
U druhého vidět - podvod.
Ovíváš-li se jím nebo ovívá-li tě někdo - budeš těžce přemáhat pocit samoty.

Velbloud:

Vidět ho - nesnáze.
Jet na něm - dědictví, povýšení.

Veletok:

Vzrušující dobrodružství.
Je-li rozbouřená voda a vysoké vlny - varování před nebezpečím.

Veletrh:

Poznáš obdivuhodnou konkurenci.

Velezrada:

Buď velmi opatrný před zákonem. Též - hrozí ti, že budeš považován za člověka dvou tváří.

Velitel:

Vidět jej - pevnost a rozhodnost.
Jím sám být - obtížný úkol, svízelná situace.

Velkokníže:

Úmorné myšlenky a těžká cesta k vyššímu společenskému začlenění.

Velryba:

Dravá a útočící na tebe - urputný nepřítel, rozvrat v rodině.
Klidně plující - zisk.
V lodi ji pronásledovat - útisk a těžké časy.
Lovit ji - pohroma v domácnosti, neštěstí, kterému není možné se vyhnout.

 

Vendeta:

Zlé svědomí, neklidné noci.

Věnec:

Na hlavě mít - důstojenství, stavba.
Spadne-li ti z hlavy nebo ti jej někdo strhne - ostuda, ponížení.
Mít věnec z růží - pocta, radost.
Pohřební věnec - smutek.
Jinému věnec dávat - propuštění z úřadu, neveselá ztráta něčeho výnosného, drahého. Též - ztráta cti.
Věnec vidět - dobrá zpráva, rychlé rozhodnutí.
Z malých lučních kvítků - smutek pro lásku.
Z myrty - úmrtí. Též - pozor na zlé řeči směřující k rozeštvanosti s přáteli.
Věnec z listí - život plný úspěchů.
Stříbrný - úspěch, radost.
Zlatý - šťastná budoucnost bez jakýchkoli nepříjemností.
Vavřínový - viz "Vavřín".
Velice pestrý vidět - smrt, někoho ze vzdálených příbuzných.
Plést věnec - cizí osoba na tebe s vděčností vzpomíná.
Věnec nosit - klid, rovnováha, štěstí.
Kupovat ho - účast na smutečním obřadu.
Věnčit něco - půjde-li vše bez překážek, čekej vzácné hosty.

Venkov, vesnice:

Vidět - namáhavé živobytí.
Přes ni cestovat - nesnáze.

Venkovan:

Vidět na poli nebo jít cestou - dopracuješ se zdravého a klidného stáří.

Věno:

Dostat - dobrý život s jistotami.

 


 
NAVRCHOLU.cz