Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Koule:

Těžká - zlé časy.
Zvedat ji - obtíže.
Lehká - menší trampoty.
Pohybuje-li se - mrzutosti přijdou rychleji než dobrá zvěst. Příliš se neraduj a netěš.
Zasáhla-li tě - budeš muset přivolat lékaře.
Hrát si s ní - pozor na přelétavé lásky a nestálé přátele.
Do domu letící - čekej útoky lidí na svoji čest.
Lít kouli - pozor na úraz.

Koupací:

Oblek - změna v životě, něco nového.
Vana - ztráta bolestí.

Koupající se:

Děti vidět - pohoršení a mrzutost. Ženě to značí velkou potěchu i splnění přání.

Koupel:

Vidět nebo dělat - zbavíš se starostí.
V koupelně, je-li voda vlažná - dobré časy.
Koupel v teplé vodě - budeš-li velice toužit po vášnivé lásce, najdeš ji.
Chladná koupel - uzdravení.
Ve studené vodě - hrozí ti onemocnění.
Je-li horká - zármutek.
Lázeňský dům - zlepšení zdraví.
Ve světnici - setkáš se buď s nevěrou nebo také budeš trpět neduživostí.
V přírodě - nevěstu či ženicha si najdeš.
V kalné vodě koupel mít - nemoc, těžkosti, znovu se tvůj život zkomplikuje.
Oblečení v ní být nebo do ní vejít - ztráty, protivenství, něco nečekaného.
V řece se koupat - dobra přítelkyně.

 

Kouř:

V domě - zlí lidé tě budou ohrožovat.
Jinde vidět - menší nesnáze.
Stoupá-li vysoko - veliké nesnáze, tvoje úspěchy budou jen přechodné, budeš proto muset začínat vždy od začátku.
Světlý - mrzutost.
Tmavý - tvoji nadřízení ti často způsobí mrzuté chvíle.
Černý, hustý - těžké trampoty.
Rozhání-li jej vítr - ulehčení.

Kouřit:

Cigaretu - buď opatrný na ohrožení svého zdraví. Budeš též muset být velmi statečný, aby ses dočkal lepších časů.

Kovárna:

Těžkou prací získáš blahobyt.

Kovářské:

Kleště - zlost a mrzutosti, varuje tě před vstupem do zakázaného spolku, jinak hněv mnoha jiných osob proti sobě obrátíš.

Kousnutí:

Od člověka - tvůj známý proti tobě kuje pikle.
Sám-li kousneš - ukvapeností proti sobě někoho popudíš.

Koza:

Veliká zlost pro maličkost.
Černá - zvlášť velká nevůle spojená s nemalými starostmi.
Bílá - smrt i neúspěch v podnikání.
Potrká-li tě - chraň se lstivého přítele.
Pase-li se - ztráta.
Mnoho koz - nabytí majetku.
Dojit - zvítězíš nad nepřáteli. Též zmírnění utrpení a rozmíšek, jež způsobila náladovost v rodině.
Kozu kupovat nebo její mléko pít - onemocnění.

Kozel:

Chraň se nepřítele.
Kozí maso jíst - dlouhá krutá nemoc.

 


 
NAVRCHOLU.cz