Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Útes:

Na něm zakotvit - odcestuješ do země, po které už dávno toužíš.
Ztroskotat na něm o skaliska - rezignace, hluboká beznaděj a nepřízeň osudu.

Utišovat:

Někoho - provokace konfliktů.

Útlak:

Na vlastní kůži pocítit - opuštěnost, beznaděj, zničené plány.
Když utiskuješ někoho - nepřátelství, smutek.

Útočiště:

Hledat - velké těžkosti, tíseň. Též - klesneš ve chvíli, kdy se ti bude zdát, žes už všeho dosáhl.

Útočník:

Jím být, potkat ho nebo s ním mluvit - podobné jako shora, navíc nabádá k tomu, aby ses neodvážil pohrávat si s dobrou vůlí svých bližních.

Útok:

Podniknout - hrozí ti nebezpečí, budeš mít co dělat, aby sis zachránil čest.

Utopenec:

Vidět jej - štěstí.
Z řeky ho vytahovat - radovánky.

Utopit se:

Sám - viz "Tonout". Vždy znamená neštěstí, mimo jiné i na cestách. Doplatíš na bezhlavost.
Utopit psa - neštěstí ve hře.

Útrapy:

Viz "Trápení".

Útrata:

Hradit ji - přemýšlej o tom, kolik z dnešních přátel ti zůstane, až se ocitneš docela na dně s penězi.

Utrpení:

Viz též "Trpět".
Způsobíš-li ty sám utrpení - poučení z vlastní škody pro tebe.

Útulek:

V něm se nacházet - dlouho budeš bloudit, než najdeš východisko a není též vyloučeno, že se budeš v ústraní zotavovat ze zrady, kterou stěží přežiješ.

Útvar hasičský:

Nabádá k opatrnosti ve společnosti i jinak.

 

Útvar vojenský:

Blíží se zlé doby, nejistota. Zvyš svou ostražitost.

Uvěřit:

Něčemu nebo všemu - obvinění, faleš přátel.

Uvězněn:

Být - náhlá změna, která přinese konec pokoje a radostí.

Uzavřít:

Úmluvu, dohodu - nové známosti uzavírej velmi opatrně.

Uzda:

Přísnost i závist z úspěchů tě bude otravovat.

Uzdravení:

Nemocnému - skutečné uzdravení.
Zdravým - onemocnění.

Uzel:

Vázat - jednoduché vyjasnění pochybností.
Rozvazovat a nerozvázat - nepřekonatelné namáhání. Též - bude tě velmi trápit tajemství, které nikdy neodhalíš.
Rozvázat jej - zbavíš se trampot a houževnatost spolu se ctižádostí tě budou stále pohánět vpřed.
Malý uzlík vidět nebo vázat - nepříliš příjemná vzpomínka na nesplněný závazek nebo zanedbanou povinnost.

Uzenáč:

Uzenou rybu jíst - nevůle nebo nepříjemná práce.

Uzenář, uzenářka:

Klam a drahota.

Uzené:

Maso kupovat - blahobyt, příjemné oslavy.

Uzeniny:

Jíst - konec nadějí.
Vidět - seznámení.

Úzkokolejka (lokálka):

Na ní se vézt - zhoršení zdravotního stavu si vyžádá změnu.

Úzkost:

Před něčím pociťovat - prožiješ těžké chvíle odloučení. Též - čeká tě nepříjemné překvapení.

Uznání:

Prohlédneš faleš přátel.

Uzurpátor:

Nenávist a zloba. Též - smutná a bolestná zvěst.

Úžina:

Zachovávej ve všem míru.

Užitek:

Z něčeho mít - budeš okraden.

Užívat:

Léky - ztráta peněz.

Užovka:

Úraz, nehoda v domě.

 


 
NAVRCHOLU.cz