Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Víko:

Na nádobě odklápět - něco v tobě vyvolá velkou zvědavost.
Zakrýt jím něco a nevědět co nebo proč - odevzdání se osudu bez obrany.

Vikýř:

Máš naději na zlepšení v tom, po čem toužíš.

Víla:

Pěknou vidět - příznivé změny v budoucnosti.
Tančí-li lehce - štěstí najdeš tam, kde to budeš nejméně čekat.
S hezkou mluvit - v lásce se dovíš buď a nebo.
Ošklivá nebo divoce rejdící, budí-li hrůzu - zlo, jež tě bude ohrožovat.

Vinárna:

Nepřeceňuj své síly a zdraví a varuj se pochybných známostí.

Vinice:

S hojnou úrodou - splnění velkého přání, bohatství, získání úcty na veřejnosti.

Vinné hrozny:

Jíst, lisovat - uznání a dobrá odměna za usilovnost.

Vinný štěp:

Rozpaky z nečekaného návalu štěstí.

Vinný sud:

Plný - prospěch a zámožnost, budou se však na tebe doslova lepit příživníci.

 

Víno:

Plné láhve - bohatství.
Červené víno vidět - potěšení z pěkných věcí a využití příležitosti.
Bílé vidět - spokojenost.
Čisté a chutné pít - nabudeš majetku a ne-li snad právě toto, pak tě určitě nemine velká radost, protože tě něco rozveselí.
S vodou je míchat - dobré časy, které však dlouho nepotrvají.
Rozlít víno - náhlá životní změna. Též - nenech se ukolébat jistotami svého štěstí, protože štěstí se musí ustavičné střežit, aby neodešlo do nenávratna.
Víno kupovat - tvoji hosté se budou k tobě rádi vracet, získáš dobrou pověst u známých.
Vytéká-li ze sudů - rozbroje v rodině.
Sklenici s vínem převrhnout - náhlý obrat v životě.

Vinobraní:

Na něm být, přihlížet oslavám úrody vína - radostné očekávání v blízké budoucnosti, výhodné spojení, které ti přinese zisk, dobré přátelství.

Viola:

Slyšet ji hrát - tísnivá nálada, sklíčenost.

Virtuos:

Při hře na hudební nástroj ho vidět - obelhání.

Višeň:

Strom v květu nebo s pěknými plody vidět - zdravé potomstvo.

Vítězství:

Být nad někým vítězem - přemožení nepřátel, čest, sláva, vysoké uznání nejsou vyloučeny.

Vítr:

Ovívá-li tě mírný a příjemný vánek - štěstí, lehký život bez nesnází.
Silný vítr - zlé znamení.
Kráčet proti němu s námahou - potíže, starosti.
Vane-li do zad a usnadňuje chůzi nebo tě nadnáší - zdolání těžkostí a zdar.
Žene-li tě vítr a nemůžeš se ubránit nebo tě zvedne a odnese - nebezpečí.
Hvízdavý slyšet - někdo ti dá plané sliby.
Rve-li listí ze stromu - ztráta důvěry, nepříjemnosti v zaměstnání.
Ledový severák - záhuba.
Horký vítr - těžká nemoc.
Vichřice, která vše láme a vyvrací - hněv. Též - pohroma pro celý kraj.

Vitriol:

Nebezpečný člověk ti bude škodit.

 


 
NAVRCHOLU.cz