Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Trn, trní:

Překážky, nesnáze.
Trnový keř - úraz.
Prodírat se jím a popíchat se - žal tě dlouho neopustí, trampoty.
Zabodnout si trn do těla - pozor před nehodou a před falešnou láskou.
Přelézt trní - překážky odstraníš.

Trouba, trubka:

Hlásnou troubou troubit - namáhání, nepříjemnosti.
Slyšet troubit - blíží se špatné časy.

Troubení:

Výstraha před hrozícím nebezpečím.

Trnky:

Plody - nesni o sladkém bezstarostném životě. Tobě není určen ani v nejmenším.

Trojka (číslo):

Lépe se ti povede, budeš-li mít větší smysl pro reality.

Trojlístek jetelový:

Velké štěstí v obchodě i v lásce, též při cestách do ciziny.

Trojúhelník:

Spolehlivý přítel.

Trombón:

Slyšet jej hrát - veselé zábava spojená s pobytem v přírodě.

Tropický kraj:

Navštívit - příjemná cesta po moři nebo do ciziny.

Trpaslík:

Ztráta i stíhání. Kdybys měl tak velkou trpělivost, jak velké máš plány, byl bys velmi šťasten.

Trpět:

Přineseš oběť přátelům.

 

Truchlit:

Očekávej zarmucující událost.

Trůn:

Vidět - bude se ti dařit ještě lépe než dosud.
Na něm sedět - dáš pádné ponaučení svým nepřátelům.

Trychtýř:

Vidět, kupovat - spořivost.

Trylkování:

Ptačímu naslouchat - velké štěstí v lásce.

Třást se:

Zimou - neber život na příliš lehkou váhu.
Strachem - nemoc, nepříjemnost, úřední předvolání.

Třepetat se:

Zármutek pro povrchnost v přátelství.

Třesknutí:

Slyšet - zpráva, jíž se polekáš nebo ti přinese velké rozčilení.

Třešeň:

Strom s krásným ovocem vidět - brzy budeš šťastně provdána, ženatý.
Třešeň v květu - neměj obavy, tvoje ideály dojdou uplatnění. Odvaž se, čeká tě šťastný rodinný život.
Plody třešně vidět natrhané - pláč, různice.
Jíst je - mamá práce.
Jíst kyselé - zmařené naděje, sebeklam.
Jíst sladké - závist lidí.
Na stromě je trhat - námaha, nepřízeň.
V koších - špatné zprávy.

Tříkolka:

V současné době se moc daleko nedostaneš. Pro nemocné - starosti a nemoc tě bude soužit.

Třináct:

Stihne tě neštěstí.

Třínožka:

Co nejrychleji hledej pomoc nebo oporu.

Třísknutí:

Dveří slyšet - dovíš se překvapující novinu.

Třísky:

Hněv a svár ve tvém okolí.

Třmen:

Cestování.

Třpytit se:

Klam, marné toužení.

Tucet:

Něčeho mít tucet - splnění přání, ale malá spokojenost i zklamání.

Ťukání:

Zpráva, která povzbudí naději.

Ťuknout si:

Na zdraví - oslava, pobavení v kruhu rodiny, přátel, příbuzných či známých.

Tulák:

Potkat ho - tvé štěstí nebude stálé.

Tuleň:

Vidět - vichřice, velmi nepříznivé počasí.

Tulipán:

Vidět - napravuj své chyby. Též - zamilovat se bez naděje.
Trhat - muži předpovídá, že dostane krásnou dívku, ženě hezkého muže.
Kupovat - příjemné chvíle s milovanou osobou.

Tulit se:

K někomu - výčitky svědomí.

 


 
NAVRCHOLU.cz