Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Vladař:

Být jím - těžké časy.

Vlak:

Vidět - zpráva, návštěva, cestování.
Cestovat jím - podniknutí něčeho. Též - nehoda, nesnáz nebo zklamané naděje.
Nákladní - zdar v podnikání, v obchodních záležitostech a podobně.

Vlast:

Rodnou zemi opouštět - ztráta a zármutek.

Vlaštovky:

Vidět - příjemná zpráva.
Odlétající do dálky - neštěstí a starosti.
Vidět je ve svém domě usazovat - štěstí a radost v domácnosti.
Vlaštovčí hnízdo - štěstí.
Vidět je padat nebo je strhnout - podporování nečisté věci.
Vletí-li vlaštovka do bytu - dostaneš šťastné zprávy.

Vlasy:

Bílé vidět nebo mít - budeš se chtít chtít zbavit tísnivého neklidu a podaří se ti to, neboť ti jde zisk a pocta.
Černé - zisk. Též - jistota v lásce.
Hnědé - starosti.
Šedé - stihne tě zármutek.
Ryšavé - ostře odmítej patolízaly. Též - zneuctění a posměch.
Plavé nebo zlaté - získáš někoho nebo něco, nač budeš moci být hrdý.
Vlasy hřebenem pročesávat - nemoc, starosti.
Vyčesávat chomáče vlasů - ztráta peněz.
Trhat je nebo padají-li z hlavy - škoda na majetku nebo smrt.
Barvit je nebo je odbarvené vidět - ostuda. Též - varování před spoléháním na slova drahého člověka.
Stříhat se nebo stříhání vlasů přihlížet - těžká ztráta, ztráta cti, velký zármutek, potupa, hanba i tělesné ochabnutí.
Mít kadeřavé vlasy - štěstí v lásce.
Mít krásné dlouhé vlasy - nenadálé štěstí a radost. Též - v nejtěžších chvílích se projeví věrní přátelé.
Místy prošedivělé - brzká pomoc z nesnází.
Vlas v ústech - náhlá smrt blízkého člověka.
Roste-li na dlani - nic dobrého nečekej.
Rozcuchané - každou hádku se snaž skončit, vlídným smírem.
Splétat je - viz "Cop". Značí hádku v rodině.
Prodávat je - obrň se proti zlomyslnému pokoření.
Rostou-li - mrzuté starosti vystřídá nová naděje.

Vlčice:

Nechutná žravost.

 

Vlk:

Totéž a dále - vidět je - ostré spory, lakomý a zrádný přítel je nablízku.
Bojovat s vlkem a zabít ho - přemožení zla.
Střílet po něm a zasáhnout - získání dobré pověsti.
Utíkat před ním nebo se ho bát - spory a pronásledování nepřáteli.
Mnoho vlků - mnoho nepřátel. Též - budeš otravován nečestnými návrhy nebo hnusnými požadavky.
Vytí vlků slyšet - budou tě chtít znemožnit falešným.

Vlna:

Vidět chomáče bílé ovčí vlny - radost.
Černé - smutek.
Vidět ji zpracovávat - budeš vážen.
Kupovat ji - bude se ti lépe dařit.
Prodávat - závist, špatné časy, zármutek, nezdar, nedostatek.

Vlňák:

Vidět, mít - velice dobře si budeš žít, ale nezapomeň na svoji matku.

Vlnobití:

Mnoho se jich proti tobě spojí a pokoření neujdeš. Též - požár, rozepře.

Vnadidlo:

Vidět, kupovat - na tvoje služby nikdo nic nedá, dej si pozor, ať nedoplatíš na přílišnou důvěřivost.

Vnitřnosti:

Viz též "Střeva".
Vyhřezlé - nemoc, smrt.
Zvířecí - soudní oplétačky.

Vnoučata:

Dlouhodobě namáhavá práce.

Voda:

Čistá - zdraví.
Kalná - nebezpečí, nemoc.
Koupat se v klidné čisté vodě - radost, zdraví, dobré pořízení.
Koupat se v kalné či rozbouřené - onemocnění, smrt, někdy i těžké životní převraty.
Do vody skákat - pronásledování.
Brodit se v kalné bahnité vodě - škoda a pláč.
Brodit se v čisté - rozkoš, milé překvapení, zdar a zlepšení životních poměrů.
Povodeň - zvláštní událost a odstranění něčeho obávaného.
Proudy čisté vody - bohatství.
Pít čistou, chladnou a chutnou vodu - štěstí, radost, záviděníhodné zdraví.
Pít teplou, horkou, nechutnou nebo odpornou vodu - nehody a churavost.
Po její hladině chodit, a neutopit se - důkaz, že i zdánlivě slabý muže zvítězit.
Do vody se ponořit - někdo si tě bude chtít podmanit.
Potápět se při plavání v čisté vodě a opět se vynořovat - převrat k dobrému.
Jinak - pravý opak.
Kusy dřeva nebo nějaké trosky po vodě plovoucí - blízká smrt, zvláštní obrat v životě.

Vodní had:

Nemoc šťastně překonáš.

Vodní kolo:

Brzké převzetí úkolu.

Vodní mužík:

Vidět - budeš vyhledávat mnohé nepříjemné věci.

Vodoléčba:

Je nejvyšší čas, aby ses zamyslel sám nad sebou.

Vodopád:

Velmi hučící, prudký až do zpěnění - ponaučení z těžkého zklamání.
Jinak - hojný užitek a zlepšení poměrů.

 


 
NAVRCHOLU.cz