Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Len:

Kdekoli pěkný vidět - svých snah uskrovnění nebudeš litovat.
Zelený na poli - radost, dobré manželství.

Lenoch:

Lenivý být - ztráta, nespokojenost.

Lenoška:

Odpočívat v ní - změna v životě, konec žalostí.

Lepenka:

Přechodné nepříjemnosti a starosti.

Les:

Krásný zelený v dáli - dobrý život, pevné zdraví. Svobodným též dobré manželství a založení rodiny.
Procházíš-li se jím - dobrá budoucnost.
Chodit hustým temným, křovinami zarostlým lesem - protivenství a těžkosti.
Hořící les - čekají tě nepříjemnosti, smutek, jejichž příčinou budou nejspíše nesnáze a nepokoje. Též - oznámení války.
Les se suchými polámanými stromy - velký žal. Zakrátko nebo po čase tě budou sužovat smutné události.
V lese po zarostlých pěšinách bloudit - neradostný život.
Listnatý les - potěší tě neočekávané setkání.
Kácet les - škoda.
V něm zpívat - mnoho povyku pro nic.

Lesní bůh:

V budoucnu budeš muset projevit značnou odvahu a odhodlanost.

Lesní čert:

Chop se mužně své šance k prospěchu.

 

Lesník:

Vidět ho - šťastná okolnost.
Mluvit s ním, potkat ho - poznáš otevřenou a věrnou duši.

Lesní muž:

Budeš velmi bázlivý.

Lesní plodiny a plody:

Černé - dlouho nevyjdeš ze starostí a též můžeš čekat nemoc nebo zradu v přátelství, lásce i manželství.
Červené - v tvém okolí číhá na někoho neštěstí. I ty buď velmi ostražitý.
Jíst je - přijde na tebe lehčí nemoc.
Najít je - tvé přání se splní až za delší dobu.
Hledat je - mnoho sil budeš věnovat zbytečným věcem.

Lesní trubka:

Slyšet na ni troubit - nepokoj, dny nevraživosti jsou před tebou.

Lešení:

Vidět - zhoubné podnikání.

Letadlo:

Úspěchy tě povzbudí k novým činům.

Létat:

Let do stratosféry - v tvém životě dojde k velké změně.
Létat a lehce se vznášet - čekají tě příjemné věci.
Ve vzduchu - radost, štěstí.
Z krajiny do krajiny - dlouhá cesta.
Až k oblakům - úraz i smrt.
Shora dolů - bohatství.
Nad vodou - škoda.
Zřítit se nebo skákat - nepříjemnost, neštěstí.
Dopadnout lehce - úspěch.

Létavice:

Překvapí tě příjemná událost.

Letiště:

Čeká tě cestování.

 


 
NAVRCHOLU.cz