Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Vyznamenání:

Dostat, mít - může se vyplnit dle vidění. Též - budeš pokládán za velmi obětavého člověka.
Dostává-li ho jiný - ukřivdění pro poctivost.

Vyznání:

Lásky někomu učinit - budeš-li nadále nesmělý, ztratíš všechnu naději.

Vytopit:

Když ve světnici oheň v krbu nebo v kamnech vesele praská - velká láska a milování dvou osob.

Vyzvánění:

Slyšet - zármutek pro velmi špatnou zprávu znamená.

Vyzvědač:

Podstoupíš těžké zkoušky.

Výživné:

Platit - nepěkné vzpomínky.

Vzácnost:

Vidět - velmi si škodíš, když nedovedeš rozpoznávat upřímné slova od lichocení.
Darem dostat - budeš mít pověst dobrosrdečného člověka.
Darovat - po přechodných těžkostech příznivé výsledky.

Vzbouření:

Nebo povstání lidu - zlo, rozepře, kde tvoje mírumilovnost překoná těžké zkoušky.
Ženou-li se přitom zástupy lidu nebo vojska - výstraha před nebezpečím, jemuž se může zabránit klidným jednáním. Též - pozor na velkou důvěřivost.

 

Vzbudit se:

Příjemně klidně - radost, dobrá zpráva.
S leknutím, hlukem - výstraha před nebezpečím.

Vzdor, vzpoura:

Vzdorovat nebo se něčemu vzpouzet - těžkosti, trampoty, trpké zkušenosti můžeš očekávat.

Vzducholoď:

Splněné přání.
V ní cestovat - prospěch díky odvaze.
Řídit ji - obdivuhodná činnost vzbudí obdiv.
Z ní seskočit - unikneš nebezpečí.
Zřítí-li se - neštěstí nebo ztráta, způsobená přenáhleností.
Srazí-li se s něčím - bojuj promyšleně, tvůj soupeř je rovnocenný.

Vzdychání:

Sám vzdychat nebo cizí vzdechy slyšet - značná bolest v citové oblasti.

Vzlykat:

Viz též "Plakat".
Bez pláče - podezření bez příčiny.

Vznášet se:

Ve vzduchu - krátká přechodná radost.

Vzrušení:

Prožít - v tvé společnosti se bude leckdo cítit dobře.

Vztyčit:

Cokoli, zejména prapor nebo jiné znamení slávy či radosti - pochvala za velmi statečný čin.

 


 
NAVRCHOLU.cz