Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Misionář:

Něco tě moc rozčílí.

Mistr:

Vidět ho - vše dobré naznačuje.

Mitra biskupská:

Úcta a vážnost.

Míza stromů:

Žárlivost.

Mládenec:

Starého mládence vidět - dožiješ se vysokého věku.
Hezký mladý - ženě naznačuje příjemné věci.

Mlat:

Prázdný - bída, zlé časy.
Plný zrní nebo obilných snopů - blahobyt, spokojenost.

Mlatec:

S cepem - potíže.
Při mlácení mnoho zrna - bohatství.
Prázdná sláma - chudoba.

Mlází:

Zelené - skromnost se vyplatí.

 

Mléčný:

Výrobek nebo pokrm jíst - chceš-li si svoje postavení bezpečně a nastálo udržet, musíš být energičtější.

Mléko:

Vidět plné nádoby - blahobyt.
Sladké pít - radost.
Kyselé pít - nepříjemnost.
Kupovat - osoba, kterou miluješ, si to vůbec nezaslouží.
Nést mléko v nádobě - čím se zdáš být, to každý vidí, ale čím skutečně jsi, ví jen málokdo.
Rozlít je - tvůj záměr nebude dobrý, a když ano, stejně nebude nejlíp promyšlen. Chraň se proto nepříjemností.
Kypící varem - lidé, kteří ti nepřejí, se budou smát.
Piješ-li ve snu mléko dobré jakosti, které navíc nechutná ani příliš kysele ani vysloveně sladce - budeš pečlivě řídit svoje záležitosti a se zdarem budeš i jinak hospodařit.
Prodáváš-li mléka - budeš potřebovat něčí pomoci.

Mlha:

Velmi hustá či houstnoucí - velké nesváry. Budeš se též mít co ohánět, abys zpět získal to, cos měl předtím, či abys udržel aspoň to, co nyní máš.
Stoupá- li vzhůru - velké nepříjemnosti.
Začíná-li se vytvářet nebo padá-li dolů - buď opatrný a chraň se, neboť ti hrozí nebezpečí.
Nízko nad zemí - začni bez prodlení zajišťovat svou budoucnost. Máš-li ji zajištěnou, pak ji velmi pečlivě střež a buď stále opatrný.
Ztrácející se nebo v dáli - podaří se ti smazat skvrnu, která potupí tvoji čest.

Mlýn:

Vidět - milencům láska, jiným nemoc nebo že pro přílišnou hovornost se dostanou do špatného světla.
Mlít v něm - tvůj výdělek bude pevný a zaručený, čekej spokojenost v povolání, ale starost a myšlenky budou stále s tebou.
Zbořený - smrt, chudoba, neštěstí.
Mlýn na vodě uvidět - tučný zisk.

Mlynář:

Varuj se podvodu.
Jeho pomocníka vidět - na vedoucí místo se každý nedostane.

 


 
NAVRCHOLU.cz