Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Snopy obilné:

Malé - neutěšené poměry.
Velké - zemědělců dobrá úroda.
Ostatním - zlepšení majetkových záležitostí, dobré příjmy.
Mlátit je - pozvání na návštěvu.
Mnoho jich na poli či ve stodole vidět - jistota a klidný život bez velkých starostí.

Snubní prsten:

Vidět - vztah, který si vytvoříš, bude trvalý.
Darem dostat - svobodným zasnoubení, ostatním - získání podpory a pochopení v osobních věcech života.
Ztratit jej - ke štěstí se budeš muset zvlášť tvrdě probojovat nebo dopracovat poctivým úsilím. Též - nestálost.

Sob:

Směle se postav proti těm, kteří tě uvedou v posměch.

Sobota:

Čekej mnoho namáhavé práce.

Socha:

Vidět sochy - něco v tobě vzbudí hrůzu. Též - budou tě znepokojovat tísnivé myšlenky.

Sochař:

Při práci - uznání.

Sojka:

Zlé klepy, bouře v domácnosti.

Sokol:

Důstojenství, povýšení, zisk.
Svobodným - pozor na přerušení první lásky pro nevěrnost.
Ztratí-li se v oblacích - očekávej ztrátu.

Sopka:

Kouřící - nebezpečí, ohromující přeměny.

Souboj:

Odpuzení přátel nebo nepřátelství.

Soud:

Vidět nebo ho mít - budeš bojovat o své právo, nepříjemné pletky.
Být na něm osvobozen - podle výsledků jednání buď ohrožení cti a vážnosti nebo ukončení vleklého procesu.

 

Soudce:

Vidět ho: přísný dozor, kontrola nad tebou.
Jsi- li jím souzen - menší zármutek.
Být odsouzen k trestu - velký zármutek.
Okřikuje-li tě - zlá nemoc.
Soudí-li někoho jiného - dobrá zvěst.

Soudní síň:

V ní se nacházet nebo pohybovat - vrhá se na tebe štěstí.

Soustruh:

Na něm pracovat - získání zručnosti v zaměstnání.

Soustružník:

Vidět jej, mluvit s ním - postup a uznání v práci.

Sova, sýček:

Vidět - okradení nebo škoda.
Slyšet je houkat - smrt v rodině.

Spadnout:

Z výšky a potlouci se - úraz a ztráta. Též - nebudeš tak zdravý, jak si myslíš.
Spadnout bez úrazu - výhra.
Do vody - nehody.

Spáleniště:

Bez dýmu - překvapení.
Kouřící - nemoc a starosti.

Spát:

Sám tvrdě - nedobrá předzvěst.
Probouzíš-li se zvolna a spokojeně - štěstí, úspěch.
Probudila-li tě milá osoba - radostná zpráva.
Jsi-li probuzen hlukem - výstraha před nebezpečím.
Spát společně s někým - hanba, mrzutost.
Promeškáš-li ve snu něco spaním - velká opatrnost před nemocí a ztrátou.
Spát v přírodě - z daleké cesty se vrátíš s novými myšlenkami.
Spát v hostinci - velmi tě zneužijí.
Spát v kostele - mluv pravdu, i když polovina lidí bude lhát.
Spát v zahradní besídce - po pěkných dnech pohody se budeš těžko navracet do všedního života.
Spát na voze - uzavřeš úspěšné dohody.
Spát a být ze spaní něčím vyrušen - nepříznivé podmínky budeš muset překonávat.
Spát v chůzi nebo vstoje - hrozí ti nehoda.
Spát v síti - bude tě trápit nejistota, buď sebevědomý.
Spát v posteli - předzvěst něčeho nepříliš milého.
Spát pod postelí - zkouška po velké trýzni.
Spící lidi vidět - bude-li právo na tvé straně, postupuj rázně a s důstojností.

 


 
NAVRCHOLU.cz