Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Píseň:

Šťastná pohoda.

Pískat:

Slyšet - varování před nebezpečím.
Sám pískat - zármutek.

Písmeno:

Bez prostředků se nedostaneš k cíli.

Pistole:

Střílet z ní - buď opatrný, i když třeba dostaneš dobrou zprávu.

Piškoty:

Jíst - nemoc.

Pít:

I z láhve - osvobození od těžkostí, avšak případné tajemství nezůstane skryto.

Pivo:

Pít - zdraví a dobré příjmy, nečekaný zisk, veselé časy.
Rozlít je - škoda, znesváření s někým, překvapující změna.
Do lahví stáčet - bezstarostný život.
Vidět na něm bílou hustou pěnu - nestále štěstí.
Černé nalévat - nemoc.
Světlé - něco dobrého, milý dopis.
Šumící - uzdravení.

Pivoňka:

Získáš-li upřímnou lásku, snaž se ji udržet a nepropadni domýšlivosti.

Pižmo:

Cítit - společnost.

Plachta:

Na postel - chystej se přivítat nevěstu.
Na lodi - štěstí ti bude hodně přát.
V bouři - ještě si něco vytrpíš, než se dostaneš k cíli.
Větrem odnášená - ani netušíš, že štěstí se s tebou už začíná loučit.
Velikou nad něčím napínat - nepředvídaní hosté.
Pod ní se ukrýt - vyhneš se něčemu nemilému.

Plachtění:

Vidět, provozovat - zčistajasna k tobě přijde překvapující zvěst.

Plakat:

Máš před sebou týdny štěstí a radosti.

Plameny:

V komíně je vidět - pochlebování. Jasný plamen - trvalé štěstí.
Vysoko plápolající, poskakující ze strany na stranu - nedobrá zvěst.
V dáli - dosáhneš lásky.

Plášť:

Dlouhým být zahalen - trampoty, úzkosti.

Pláteník:

Vidět nebo s ním mluvit - píle a namáhání.

Plátno:

Bělounké - láska i svatba.
Tkát je - zisk. Nedotkal-li jsi je - zemřeš.
Bělit je - nemoc.

 

Plavat:

Znamená dostat se k cíli.
Dosáhnout při plavání cíle - pocty a uznání.
Nedostat se k němu - budeš podveden.
Vidět druhé plavat - i v těch nejnepříznivějších podmínkách si zachováš duševní rovnováhu.
Při plavání tonout - pronásledování, zničené naděje, neštěstí.
Plavat a utopit se - jen lstí zvítězíš nad nečestnými nepřáteli.
Plavat lehce - tvé přání se splní.
Plavat oblečen - velká škoda.
V kalné vodě - ztráta i smrt. Též - vlastním přičiněním se dostaneš ze zlé situace.
V čisté vodě - pomoc ti přijde brzy.
Ve vlnobití - v boji se svým nepřítelem zdoláš mnoho těžkých překážek.
Plavat a přitom zápasit s člověkem - vyvázneš bez nástrahy, kterou ti připravili.
Při plavání být napaden zvířaty - očekávej narušení klidného života pomluvami.
Plavat a být ohrožen bouří - před konečným vítězstvím tě čeká mnoho překážek.
Zápasit s rybou - ohrožuje tě bezpráví.
Zachránit někoho před utonutím - šlechetnost a láska k bližnímu v nouzi.

Plavba:

Příjemná zpráva, cestování.

Plavky:

Nesjednocenost.

Plaz:

Viz "Had".

Pláž:

Veselá společnost,

Plech:

Kusy nebo plechové zboží vidět či mít - nemoc. Též - nechceš-li zažít zklamání, nesmíš snít jen o

Plenky:

Dětské - potomstvo. Též - pocity méněcennosti.

Ples:

nedosažitelných věcech.
Nádherný vidět nebo na něm být - skvělá budoucnost.
Tančit na něm - nemoc, zármutek.

Pleš:

Lehkomyslností o vše přijdeš. Též - starosti z nezřízeného života.

Pletení:

Nebuď příliš pomalý, jinak z tvých plánů budou mít užitek jiní.

Pletky:

Velké nepříjemnosti se zlými ženami.

Plíce:

Poraněné - urážlivá slova.
Jist - nemoc.
Ústy plíce vyplivovat - těžká nemoc i smrt.
Ve svých bolest cítit nebo je mít nemocné - předzvěst něčeho zlého.

Plíseň:

Vidět - pozor na okradení. Pomoz si sám, neboť druzí dají najevo, že na tebe nemají čas.

Plot:

Z latí - překážky, nebezpečí. Omez svoje návštěvy.
Přelézt jej - nebezpečí se vyhneš a z těžké situace najde východisko.
Stavět jej - jistota, bezpečnost.
Přeskakovat - překážky překonáš.
Zbořený - ochraňuj si lépe svůj majetek.
Živý zelený plot vidět nebo mít - veliké zmatky.

Plovárna:

Být na ní sám - okradení.

Plsť:

Máš před sebou starosti.

Pluh:

Bez oráče - brzy svatba. Tvoje spojení je trvalé a učiní tě šťastným.

 


 
NAVRCHOLU.cz