Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Řád:

Být jím vyznamenán - dosažení cti.
Vidět ho na jiném - nepokoje.

Řádek:

Napsat nebo napsaný vidět - zlomyslnost.

Řasa:

Oční - neboj se odporovat hloupým nápadům.

Řebřík:

Viz "Žebřík".

Řecko-římský zápas:

Vidět - budou tě sužovat chorobné představy, ale nic si z toho nedělej, neboť se trápí i ti druzí.

Řečník:

Mrzutosti, hádky.
Pronášíš-li však ty sám nějakou řeč - poznáš, že člověk bývá ctěn i pro vyšší výdělky.
Pronášíš-li nebo slyšíš řeč na rozloučenou - opuštění domova kvůli vidinám.

Ředitel:

Velká přísnost a nároky na tvou osobu.

Ředkev:

Jíst - hanba, nemilé události. Lidé, kteří ti nepřejí, budou chtít vyvolat s tebou spor.
Loupat ji - budou se ti posmívat a znevažovat tvoji poctivou snahu.
Vidět - někdo tě bude trápit svými výmysly.

Řehtačka:

Klevety a mrzutosti.

Řehtat se:

Hlučná a bujná společnost.

 

Řek:

Špatné chvíle v zaměstnání ti připraví dlouhé noci trapných myšlenek.

Řeka:

Jasná a klidná s čistou vodou - poctivost, zdraví, mnoho štěstí a úspěšná budoucnosti.
Kalná - nemoc, těžkosti v povolání.
Rozvodněná - blahobyt.
Vyschlá - bída.
Teče-li do domu - zbohatnutí.
Jsou-li v ní žáby a hmyz - trampoty, nemoci.
Sedět na břehu řeky - povýšení.
Svlékat se u ní - zbavíš se trampot.
Brodíš-li se přes ni a začneš tonout - těžkosti, veliké zarmoucení.
Lehce ji přejít - dobrá změna v povolání. Též - úspěch.
V řece se koupat - dobré přátelství. Důvěřuj svým silám a své budoucnosti.
V řece plavat - zvítězíš nad intrikány.
Do ní spadnout - v rodině stihne někoho neštěstí.
Být unášen proudem řeky - všemi silami bojuj proti nepřízni.
Hučící řeku slyšet - zrada, nebezpečí, klevety a jedovaté řeči.

Řemen:

Vidět nebo mít - marná námaha a nesnáze.

Řemeslo:

Budeš spokojen se svou prací.

Řemeslník:

Při práci ho vidět nebo s ním mluvit - dosažení cíle pevností a velkým úsilím.

Řepa:

Sít ji, řezat - bohatství.
V poli zelenou vidět - blahobyt.
Vytrhávat, krájet - zdar ve spekulacích, v lásce.
Zkrmovat - tvoje starosti se stanou terčem posměchu.
Červená - zdraví a dobrá nálada. Znamená, že svoje záměry slastně uskutečníš.
Žlutá řepa - ztráta svobody nebo toho, čeho sis tak málo vážil.
Bílá - připrav se na zármutek.

Řepka krmná:

Vidět ji - nepovol a vydrž, tvé úsilí bude odměněno.
Řepkové pole vidět - pronásledování.

 


 
NAVRCHOLU.cz