Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Strom:

Vysoký strom mít na svém dvoře - vzácná návštěva.
Bleskem zasažený - zlé znamení.
Divoké, plané, na skále nebo ve vodě - trampoty.
Zalévat - rozmnožení majetku.
Sázet je - rozkvět v podniku, v podnikání.
Ztrouchnivělý, ale zelenající se vidět - vysoké stáří.
Strom kácet - něčeho se budeš muset zříci.
Na strom lézt - dobrá budoucnost.
Na stromě sedět - vedoucí postavení, čest a moc.
Pod ním sedět - nečekaná zpráva znovu povzbudí tvé naděje. Můžeš též očekávat přechodné, i když nečekané výhody.
Uschlý strom - neúspěch, škoda i úmrtí starého člověka.
Stromem třást - nepochybné úspěchy v podnikání.
Se stromu spadnout - úraz, neštěstí, i smrt manžela nebo manželky.

Stromořadí:

Vidět - obdržíš příjemné sousedy.
Dlouhou stinnou alejí se procházet - klidný život, dlouhotrvající štěstí.
Plody obsypané - blahobyt v domácnosti.
S pěkným listím - naděje na zisk, výhru v loterii.

Stromy:

Zelené, kvetoucí vidět - radost, čest, bohatství.

Strop:

Vidět - nikdy nepovzbuzuj lidskou chamtivost.
Vidět, jak se řítí - hledej záchranu, blíží se nebezpečí.
Zbořený strop - zlé znamení.

 

Strouhat:

Něco - krok za krokem budeš získávat postavení.

Struhadlo:

Pro svou existenci budeš muset vynaložit hodně úsilí a přičinlivosti a být velmi houževnatý.

Struny:

Znějící - zklamání z nesplněných tužeb.
Přetrhané - těžká nemoc, smrt.

Strýc:

Vidět jej, mluvit s ním - dostane se ti pomoci, kterou sis možná nezasloužil.
Směje-li se - budeš mít vskutku možnost něčeho v životě docílit.

Střapec:

Varuj se před nadměrnou pýchou a přílišným sebevědomím.

Střecha:

Došková - spokojenost.
Příkrá - nebezpečí.
Kráčet po ní se strachem - nemoc.
Opravovat ji - lepší časy.
Odnáší-li ji vítr - ztráta.
Visí-li z ní rampouchy nebo kape voda - nesnáze, různice.
Jakoukoli jinou vidět - když budeš přemýšlet, sám přijdeš na to, že k cíli vede jen jediná cesta.
Otrhaná - násilím svůj osud nezměníš.
Spadnout z ní - poučíš se z velmi nepříjemných zážitků.
Čerstvě novou střechu dělat nebo vidět - využiješ-li příležitosti, velmi si zlepšíš postavení.
Ptáky na střeše vidět - cesta, změna bydliště, stěhování.

 


 
NAVRCHOLU.cz