Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Opona:

Divadelní uzavřená - varuj se zklamání, neboť se před tebou něco tají.
Zvedá-li se - něco nového a radostného tě čeká.
Padá-li dolů - překážky v podnikání.

Opratě:

Nerozhodností něco promeškáš.
Sám jimi koně řídit - pevnou vůlí zdoláš překážku.

Opravit:

Cokoliv - nabádá k větší šetrnosti.

Orat:

Na poli když ty sám kráčíš za pluhem - veliká radost, užitek, prospěch v domácnosti, zisk jmění, dobrá úroda i příjmy.

Oráč:

Vidět ho s pluhem - mrzutost.

Ornát:

Hrozí ti utiskování, veliký zármutek.
Navlékat si jej - smrt mezi nejbližšími.

Orel:

Do výšky vzlétající nebo již vysoko letící - čest, štěstí, bohatství, dobrá práce bude korunována velkými úspěchy.
Spatřit mimo let - nemoc.
Vidět, jak něco nese - přírůstek v rodině.
Bílý orel - dědictví po neznámé osobě.
Kroužící - nehledej dobro a štěstí v dáli.
Vznáší-li se ti nad hlavou - něco neblahého, potupa i smrt.
Mít jej ve svém domě v kleci - štěstí a blahobyt do domu.
Vidět ho, jak útočí, ne však na tebe - zažiješ hanbu a ponížení.
Být napaden orlem a bránit se mu nebo ho zabít - veliká ztráta a zlost. Totéž platí, když orla zastřelíš.
Ohrožuje-li tě a ty se nebránil - jedině silou vůle budeš muset překonat těžkosti.

 

Orchidea:

Budeš žít v prostředí harmonie a krásy.

Orkán:

Až po velkých bojích a obětech dosáhneš úspěchu.

Oř (okřídl. kůň):

Vidíš-li ho vzletujícího - budeš hrdý na své úspěchy.

Ořech:

Strom vidět - měl bys žít cílevědoměji.

Ořechy:

Plody - zelené na stromě znamená nebezpečí.
Louskat - zlému předejdeš, majetek získáš, ale s námahou.
Jíst - dobré zdraví.
Rozbíjet kamenem nebo kladívkem - něco získáš formou sporu.
Lískové sbírat nebo mít - hodně peněz.

Ořešník:

V ruce držet - spokojenost v podnikání, dobrá nálada.

Osa:

U vozidla - příjemné cestování.
Zlomená - obrat v životě. Též - blízká cesta s nehodou.

Osel:

Vidět jej nebo hnát - neblahá zvěst, nepokoje v rodině.
Jet na něm - získáš peníze prací, jen pomalu, ale jistě přijdeš ke svému cíli.
Utíkající osel - sklony k hašteřivosti. Neříkej každému, co si myslíš.
Běžícího chytit - menší zisk.
Hýká-li - tvoje snaha je zcela zbytečná.
Řve-li silně - potupa, výsměch.
Osla koupit - budeš muset žít skromněji.
Oslí uši - bude tě velmi trápit závislost na jiných.

 


 
NAVRCHOLU.cz