Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Pokleknout:

Viz "Klečet".

Pokožka:

Lidská - je-li čistá a jemná - velká a upřímná láska. Opak však značí nepříjemné věci.

Pokrývač:

Na střeše při práci - čest a uznání.
Mluvit s ním - budeš muset správně využít výhodných styků.

Pól:

Vidět nebo na něj cestovat - změna bydliště.

Pole:

S úrodou - trpíš-li a zříkáš-li se, máš naději na odměnu.
Neúrodné pole vidět - dej pozor, aby hněv a vášně neznehodnocovaly tvé dobré skutky.
Ladem ležící - špatné časy.
Na poli cenné předměty - trápíš se myšlenkami, které se ti nemohou splnit.
Špatné věci na poli najít - všechno si vždy pečlivě rozvaž, neboť návrat je pro tebe nemožný.
Procházet se po pěkných zelených polích nebo je vidět - štěstí v lásce, výnosné místo, radost, zdar.
Chodit po podzimních polích - tíseň.
Vidět zoraná pole - nesnadná práce.
Pracovat na nich - radost s dětmi v rodině.
Nezoraná bez obilí - ztráta peněz, majetku, nezdar v podnikání.
Polní náčiní - změna v zaměstnání.
Kvetoucí pole - štěstí v lásce, v manželství.

Polena:

Z lesa vozit nebo nosit - velké trampoty.

Polévka:

Vylít ji - štěstí lehkomyslností ztratíš.
Pochutnávat si na ní - budeš uchráněn starostí. Též - hleď, abys nebyl smutný při loučení, když budeš co nevidět oslavovat setkání.
Spálit si polévkou jazyk - lstí budeš připraven o něčí přízeň.
Vařit ji - zlepšení postavení, ale spoléhej se více na svoje vlastní síly než na slastné náhody.
Přesolit polévku - budeš zapleten do konfliktů.

 

Police:

Mrzutost u milenky.

Policie:

Kromě mrzutostí budeš mít na své životní cestě spory.

Polnice:

Viz "Troubení".

Polštář:

Viz též "Peřiny".
Pěkný a čistý - nemocnému uzdravení, jiným touha po odpočinku.
Roztrhaný - pomůžeš-li si zpočátku ty sám, začnou pomáhat i jiní.

Polykat:

Tajná radost.

Pomáda:

Pýcha předchází pád.

Pomáhat:

Někomu zlému se vyhneš. Též - pochvala za statečnost.

Pomeranč:

Jeden vidět - spokojenost v domě.
Jíst - nemoc. Též - hosté, které vůbec nesnášíš.
Hromadu pomerančů vidět nebo mít - pevně a s rozvahou se postav proti lidské lehkomyslnosti.
Kupovat - zdvořilostí usadíš nepřátele.
Trhat je - tvoje naděje budou povzbuzeny dobrou zvěstí.
Vidět je na stromě - návštěva milých osob.

 


 
NAVRCHOLU.cz