Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Sliny:

Poučení z nepříjemných věcí, do nichž se dostaneš zásluhou svých přátel.

Slívy:

Vidět nebo trhat - nemoc.

Slon:

Čest, uznání, vítězství nad nepřáteli.
Na něm sedět - moudrostí převýšíš své okolí a štěstí se tě bude držet i nadále.
Zabít ho nebo mrtvého vidět - zničené plány a ztracený čas.
Stojí-li u domu - dostaneš hosta.

Slonovina:

Kost z ní - přijdeš k poznání, že nemáš důvod být sám se sebou nespokojený.

Sloup:

Projev schopností bude znamenat získání podpory vlivných osob.
Přelomený, vyvrácený - ztráta důvěry.
Zřítí-li se sloupoví nebo sloup - chraň se nemoci, úrazu, nehody.

Sloupořadí:

Nádherné - získáš blahobyt čest, uznání, vážnost, velkou důvěru.

Sloužit:

Někomu jít za služebníka, služku - čekají tě trpké časy.

Sluka:

Vidět ji - změna pracoviště.
Střílet - šťastná cesta.
Jíst - vyšší příjem, spokojenost.

 

Slunce:

Zářící na jasné obloze - štěstí v pracovním podnikání.
Vycházející - získáš velmi dobré místo.
Velmi jasné slunce - dosažení tužeb a pevné zdraví.
Padá-li jeho zář do domu - dosáhneš majetku, úspěchů.
Na slunci se vyhřívat - vřelá láska.
Vychází-li temně krvavé - nesvornost v domácnosti, revoluce i válka.
Je-li zahalené mraky - tvoje plány dostanou trhliny, čekej nemilé záležitosti. Též - nemoc, zármutek.
Zatmění slunce - neštěstí, rozloučení s milou osobou.
Zapadající - škoda. Též - trudný podzim života očekávej.
Vidět na obloze svítit půlnoční slunce - po nepříjemnostech přijde opět pohoda.
Vidět slunce a měsíc současně - těžké nedorozumění, sváry, převraty i válka.

Slunečnice:

Získání lásky a obliby pro veselost a upřímnost.

Sluneční hodiny:

Vynasnaž se opravdu, jak nejvíce můžeš, neboť život je velmi krátký.

Slunečník:

Vidět - buď opatrný, abys nepůsobil na svoje okolí dojmem majetného člověka. Lidé tě chtějí využít.
Být pod slunečníkem - dej pozor, aby ses nepřipravil o štěstí a radost.

Služebnictvo:

Mnoho mít - nemoc, mrzutosti.

Slzy:

Viz "Plakat".
Ronit je - velká radost.

 


 
NAVRCHOLU.cz