Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Prsa:

Vidí-li muž svá prsa silná a široká - moc, sláva.
Vidí- li žena svá prsa plná a silná - dobrý a dlouhý život.
Vidět svá prsa vyhublá, suchá nebo churavá - těžká nemoc i smrt.
S ranou - pomoc přátel v nouzi, zamilovaným pak štěstí v lásce.
Vidí-li muž ženská prsa ve snu obnažená - pokoření.
Prsa s kojencem vidět - lidské jazyky ti mohou velmi rychle zničit pověst. Věští i nečekané překvapení.
Mužská prsa zarostlá - směle podnikej, nehrozí ti neúspěch, naopak budeš mít dobrý zisk.
Ženská prsa zarostlá - škoda, smrt.

Prst:

Své dlouhé hubené mít - chraň se před okradením.
Své nebo jiného krvácející - vydobudeš si respekt a lásku, dočkáš se opětování citů.
Jeden svůj nebo cizí vidět - varuje před polovičatostí v jednání s poukazem na poloviční úspěch.
Vidět sebe nebo jiného bez prstu nebo prst ztratit - pronásledování starostmi, zlé znamení.
Prst s nalakovaným nehtem - nezapomeň zkoumat lidi v jejich nitru pod povrchem.
Hrozí-li na tebe - chraň se špatných činů i lidí.
S dlouhým nehtem - vyvaruj se jakýchkoli sporů.

Prsten:

Vidět, kupovat - šťastně se zamiluješ. Též -netrpělivé čekání na zprávu z daleké ciziny.
Prsty plné prstenů mít - zdar v podnikání.
Ztratit jej - odloučení od milé osoby nebo ztráta dobrého přítele.
Zlomený - zármutek nad úmrtím.
S velikými drahokamy - těžké nemoci.
Bez kamene nebo když ti z něj kámen vypadne - velké nepříjemnosti.
Zlatý s červeným rubínem - radost.
Zelený - vážnost.
Stříbrný - úspěch, pochvala, vyznamenání.
Železný kroužek - buď tě vyčerpají hádky s blízkými lidmi nebo tě budou trápit pochybnosti.
Prstem dostat darem - v pravou chvíli najdeš dobrého přítele, navážeš výhodné styky nebo uskutečníš velmi úspěšnou cestu.
Darovat prsten - někdo tě bude chtít podvést a využít.

Průjem:

Ulehčení v starostech a štěstí na dosah ruky.

Průsmyk:

Nebezpečí.

Průtrž:

Mračen - těžké dny, příhoda nebo událost s dopadem na tvou osobu, vyžadující tvou pevnost i skromnost.

Průvod:

Svatební - pohřeb.
Pohřební - většinou prý svatba.
Mnoho lidí vidět pohromadě - vždy ohlašuje úmrtí./p>

Pryskyřice:

Viz "Smůla".

Přadeno:

Přízi zamotat - rozvod manželství, rozchod milenců.
Mít je na ruce - spletité záležitosti.
Rozvinout je - zbavíš se starostí.

Přátelé:

Vidět je - dbej na své zdraví.
S nimi se radovat - blíží se loučení.
Mrtví přátelé - zpráva zdaleka, vzdálená osoba na tebe myslí.

 

Předsíň, předpokoj:

Nalézat se tam nebo čekat - marná naděje, buď smělý a sebevědomý, jinak budeš zbytečně trpět komplexy méněcennosti.

Představený:

Jednat s ním - mrzutosti. Též - změna povolání.

Přejetý:

Být - očekávej rány na těle, nedobré překvapení.

Překvapen:

Být - díky své duchapřítomnosti unikneš velkému nebezpečí.

Přeměněn:

Být - opuštění domova, ocitneš se v nepříjemné situaci.

Přepaden:

Být - budeš okraden o to, co je ti nejdražší.

Přeskakovat:

Něco - jsi nestálý v předsevzetích, a proto těžko něčeho dosáhneš.

Přeslice:

S koudelí - zármutek.
Příst - za dobro zlé odměny dojdeš.

Přesolit:

Něco - konflikty v rodině.

Převléci se:

Do pěkného, nového oděvu - změna stavu zlepšením příjmu.

Převrat:

Státní - buď opatrnější a rozvážnější.

Převrátit (i převrhnout něco):

Se sám nebo něco převrhnout - doplatíš na neopatrnost a přenáhlení.

Příbuzní:

Tvoje upřímnost, se nevyplatí, budeš-li říkat lidem pravdu do očí.
Umírají-li - tajná láska.

Příbytek, přístřeší:

Útulný najít nebo mít - očekávej příznivou změnu v životě.
Hledat - cesta pěšky.
Ztratit nebo nenalézt - mnoho mrzutostí a těžkostí.

Příkop:

Cíl, kterého budeš chtít dosáhnout, je buď nejasný nebo zavalen překážkami.
Je-li příkop naplněn špinavou vodou - zármutek a bolest.
Spadnout do něj - zlá novina.
Přejít jej po úzké lávce - budeš podveden.
Překročit jej - dosáhneš zadostiučinění.

Příliv:

Bude ti učiněno bezpráví.

Příroda:

Každý svůj čin dobře rozvaž a chraň se prchlivosti.

 


 
NAVRCHOLU.cz