Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Schůze:

Trampoty, nepříjemné překvapení.

Sídliště:

Budeš snít o svém štěstí.

Síla:

Cítit ji nebo prokazovat - v těchto dnech nechtěj více, než můžeš skutečně dosáhnout.

Silnice:

Zpráva, cesta. Též - co se ti zdá být už jisté, není tolik trvalé.

Síra:

Sirný pach cítit - vyhýbej se ohni a nikdy si s ním nezahrávej bez rozmyslu, bez nutnosti.

Siréna:

Houkání sirény slyšet - velké trápení, pocit zoufalství nebo záchrana v posledním okamžiku.

Sirob:

Jíst, lepit s ním něco - budeš snášet velké protivenství.

Sirotek:

Sám jím být - poznáš ocenění lásky k bližnímu.
Něco mu odepřít nebo se s ním provádět - trest za nespravedlnost.

Sít:

Semena či cokoliv - radost a požehnání na majetku. Též - poctivá odměna za práci.

Siťař:

Varuj se hýřivého způsobu života, který tě přivede do bídy a do neštěstí. Též - unikej mrzutostem.

Sítě:

Roztahovat - špatné těžké časy.
Opravovat je - urovnání záležitostí, ale s námahou.
Do vody je vhodit - neuznání tvé práce.
Roztrhat je - odhalíš všechny záměry svých odpůrců.
Vázat je, plést - štěstí v každé činnosti.
Do ní se zaplést - intriky a žádostivost i v lásce.
Zůstat v ní viset - budeš zapleten do špatností.

 

Síto:

Vidět - záležitosti nevyřídíš tak, jak sis představoval.
Jím prosévat - ztráta.
Děravé - větší zbohatnutí.

Skákat:

Dolů - těžké poměry.
Vzhůru nebo do vzduchu - zbytečná námaha.
Skočit do něčeho ze strachu - zlé znamení.

Skála:

Vidět ji - překážky a velmi neschůdná cesta k úspěchu.
Zřítí-li se nebo ty sám z ní sklouzneš - ve tvém okolí dojde k nehodě nebo zažiješ neštěstí cizí vinou.

Skalpel:

Přechodný zármutek.

Sklad:

Z ječmene - dej pozor, abys nezačal šetřit až příliš pozdě.

Skládat:

Nábytek nebo něco jiného - rozvod, změna, stěhování.

Skladiště:

Prázdné - bude té trápit nejistota a zvědavost v těžko zjistitelné věci.
Plné - bohatství nebo pozvání z ciziny.

Sklář:

Vidět ho při práci nebo s ním mluvit - velmi křehké zdraví.

Sklenice:

Prázdné - svatba.
Naplněné vínem - rodinná oslava, bohatství.
S čistou vodou někomu podávat - povýšení, vážnost.
Když ti někdo podává prázdnou sklenici - budeš podveden.
Sklenici s nápojem rozbít - leknutí, zármutek i smrt.
Něco ze sklenice vylévat - budeš pohaněn těmi, jimž si nejvíce věříš.

Skleník:

Štěstí se bude přibližovat.

Sklep:

Plný zásob - hojný užitek.
Prázdný - zkáza. Jít do něj pro zásoby - štěstí.
V tmavém tápat - varování před neštěstím.
Nemůžeš-li se z něj dostat ven - vždy při všem mysli také na následky.

Sklepník, sklepnice:

Vidět některého z nich - škoda.
Varování před úlisností lidí - vidět oba.

 


 
NAVRCHOLU.cz