Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Meteor:

Ztratíš-li mnoho, potom ještě více, vše klidně ožel a zachováš-li rozvahu a klid, vše se v dobré obrátí.

Metla:

Pohozená - nevěrnost manžela.
Mnoho pohromadě - pomluvy.
Zametat starou a opotřebovanou metlou - nesváry, nepodléhej cizím vlivům.
Někoho jí trestat - mrzutosti.
Nová metla - opět se setkáš s neupřímností a zákeřností.
Metlu postavit do kouta - ztratíš dobré místo nebo něco životně důležitého.
Metlu kupovat - výčitky svědomí.
Na ní lítat - spoléhej pevně na svůj zdravý rozum a neponechávej nic náhodě.
Sny o metle vcelku předpovídají hloupé a nepříjemné obtěžování při setkání s lidmi.

Metr:

Uvidět ho - musíš si napřed vše dobře rozmyslet, varuje před ukvapeností v podnikání i jinak.

Mez:

Uvidět - budeš šťastný, když si budeš vážit práce druhého.
Vyměřovat ji - velká proměna v životě.
Kráčet po ní - svízele.

Mezník:

Poučuj se z dosavadních zkušeností. Nemáš-li je, pak rozjímej více o svém dosavadním životě.

Míč:

Vidět stojící, položený či pohozený - cizoložství, smilstvo.
Hrát si s ním - neštěstí. Hrají-li si s ním jiní - příjemné zprávy.

 

Mihule:

Jíst je - nebezpečí.

Mikroskop:

Varuj se před přílišným pedantstvím. Čeká tě zesměšnění.

Milenka:

Krásnou a bohatou dostat - otcova či matčina smrt.

Milník:

Splníš část svých plánů.

Ministr:

Úřední záležitosti, splněné přání.

Ministrant:

Samotný - menší nemoc.
S knězem - náhlé úmrtí nebo zlá dlouhá nemoc.

Mince (viz "Peníze"):

Jednu minci vidět - poznáš lakotu a nouzi.
Razit mince - rozbroje v domácnosti pro touhu po zisku.
Z drahého kovu - stihne tě neštěstí.
Samé stříbrné - vyznamenání.
Z obyčejného kovu - važ si všeho, cos získal darem nebo jako dědictví.

Minerální voda:

Srdce někdy slyší více než uši.

Míra krejčovská:

Nechat si ji vzít - nemluv o minulosti, mysli víc na budoucnost.

Mísa:

Vidět ji - pozvání na slavnost a bohaté obdarování.
Rozbít ji - vády, hašteření.
Hliněná - dobré spolužití se sousedy.

 


 








NAVRCHOLU.cz