Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Kufr:

Naplněný - starosti.
Prázdný - zdar v něčem, i cestování.
Uzavřený, nebo mnoho kufrů vidět - špatná zpráva.
Balit jej - budeš cestovat.

Kuchař:

Ukrýváš svoje trápení.

Kuchařka:

Malá, ale příjemná cesta tě vytrhne z nudy a smutku.

Kuchyně:

Vidět - chudoba a nouze.
V ní být - dostaneš se do víru klevet, ač svou prací někomu prokážeš dobrodiní.
V ní vařit - skončení dluhů, zlepšení postavení. Varuje před dalšími půjčkami peněz.

Kukačka:

Znamená štěstí a zdraví.
V lese ji vidět či slyšet - letí k tobě dobrá zvěst.

Kukátko:

Divadelní - splnění tajného přání.

Kůl:

V zemi zaražený - těžká práce.
Zarážíš-li jej - zbohatneš, ale s námahou.
Nahnilý, nalomený - ztráta.
Přeražený na dva kusy - ztráta manžela, manželky.

Kulhat:

Kulháš-li ty sám, budou tě pomlouvat, utrpíš škodu pro křivdu, budou tě chtít připravit o klid.
Kulhá-li někdo jiný - tvou vinou někdo utrpí škodu.

 

Kulomet:

Neštěstí, nehoda.

Kuna lesní:

Vidět ji - budou tě znepokojovat zlé řeči, ale nepravosti vůči tobě chystané se nevydaří. Stůj pevně při svém právu, buď neoblomný.

Kůň:

Na pěkném koni jet - úspěch.
Nádherný kůň - důstojenství.
Vidět - uslyšíš zajímavou novinu.
Osedlaný, ale volně běžící - dobrá novina.
Vytesaný - škoda.
Koněm být - tvůj nepřítel se raduje.
Maso jíst - drahota.
Vyskočí-li kůň z bláta - mnoho práce.
Černý - budeš mít zármutek, neboť onemocníš či se ocitneš v nebezpečí.
Neosedlaného běžícího koně vidět - zlá příhoda.
Vzpínající se hřebec - neštěstí u nepřítele.
Jezdit na koni a spadnout - vyhni se neštěstí, úrazu.
Jezdit na nepokojném - protivenství.
Pád bílého či červeného koně - smrt následkem úrazu.
Bujného koně chytit a zkrotit - učiníš nepřítele bezmocným.
Běžící hříbátko - šťastné manželství. Jezdit na hříběti - dosažení vytouženého cíle.
Konírna - bohatství.

Kuňkání:

Kuňkáš-li nebo kvákáš ty sám, ztráta úcty, zesměšnění.

Kupec:

Zlepšení majetkových poměru.
Kupovat u něj něco - varování před omylem a marnotratností.

Kuplířka:

Za upřímnost nebudeš dobře odměněn. Čekej podvod, faleš.

Kůra stromová:

Po předchozích finančních těžkostech přijde zlepšení.

Kuří oko:

Vidět - čeká tě nemilé loučení.
Máš-li ho na noze - budeš uražen.
Vyřezávat si ho - ulehčení ve starostech.

Kurník:

Pomluvy.

 


 
NAVRCHOLU.cz