Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Uhlí:

Hromada - smutek.
Hořící nebo řeřavé - někdo tě velmi miluje. Též - rozmnožení majetku, dobré finanční poměry, klid, štěstí.
Když ve snu uhlí v kamnech dohořívá - získaný pocit jistoty bude zároveň tvým pocitem štěstí.

Uhlíř:

Vidět ho při práci - déletrvající nuzné časy, po kterých znovu přijde štěstí zpět.

Úhoř:

Zloba.
Jíst ho - pomluvy.

Uhranutí:

Jsi-li uhranut zlýma očima nebo se sám někoho pokoušíš uhranout - dej pozor, abys nebyl někým zneužit pro nečestné věci.

Ucházet se o místo:

Už jednou konečně budeš muset vyhrnout rukávy.
Zaměstnaným - změnu zaměstnání podle toho, co ve snu nejvíce viděli.

Ucházet se o někoho:

Viz "Námluvy" .

Ucho u hrnce:

Ulomit, ulomené vidět nebo vidět jeho část více, než nádobu, ke které náleží - hněv a hádka v domě pro malichernost.

 

Ucho, uši:

Veliké mít - radost, podpora přátel.
Bolavé - mrzutosti.
Uříznout nebo uříznuté vidět - škoda na majetku. Též - ztráta ženy, sestry nebo dcery.
Cizí uši vidět - chraň se žárlivosti, která vždy víc bere než dává.
Tahá-li té někdo za uši - bude ti způsobeno mnoho zla.
Svoje uši vidět, mít pěkné a malé - někomu se velice zalíbíš.
Na jiném veliké vidět - nebude ti dána důvěra, nikdo se ti s ničím nesvěří.

Uchvátit:

Něco - zbabělost, okradení.

Ujíždět:

Za někým nebo na kole - blížíš se špatnému konci, varování před neštěstím.

Úklady:

Připravovat je sám nebo je vidět - podezření z nekalého činu spočine na tobě.

Uklízečka:

Jí sám být - hádka v rodině.
Uklízíš-li ve snu někomu - někdo tě bude chtít pokořit.
Cizí neznámou osobu vidět, jak zametá - hosté pochválí uspořádanost tvé domácnosti.

Ukousnout:

Z jídla - pozor na zloděje.
Z čehokoli jiného odporného - neplýtvej zbytečně svými silami, vzdej se současných plánů, nevyplní se ti. Velká nepřízeň.
Ukousnout něčeho, co ti nechutná - nemoc, nepříjemné záležitosti.

Ukrást:

Něco - pozor, aby tě lehkomyslnost nepřivedla do nesnází. Nebudeš-li mít mnoho, ať nepřijdeš i o zbytek. Předpovídá ztráty.

 


 
NAVRCHOLU.cz