Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Lívanec:

Péci, jíst, vidět - radost na svých dětech.

Lízat:

Cokoli - dobrá naděje, je-li to příjemné či chutné.
Ne- li - pravý opak všeho dobrého.

Loď:

Na vodě vidět - zlepšení postavení.
Po řece se na ní plavit - prozatím nestálost štěstí. Úspěchy se dostaví sice opožděně, ale tím více si jich pro jejich význam a trvanlivost budeš vážit.
Po klidném moři plout - blahobyt, zdařilé podnikání.
S lodí tonout - zlé příhody.
Potopila-li se - smrt blízkého člověka.
Jednu kotvící vidět - buď mírný, ale svoje rozhodnutí neměň.
Mnoho lodí u břehu zakotvených vidět - zbohatnutí.
Na vodě kolísající člun - nebezpečí.
Loď na potoce - co nejrychleji budeš žádat o pomoc lékaře.
Plavit se v malé loďce blízko břehu - ostýchavostí si uškodíš.
Loď bez stožáru a bez komína - hledání východiska z nezútěšné situace a bídy.
Bez vesla se na loďce vidět - beznadějná situace.
Loď hořící vidět - těžké trampoty. Ve všem svém počínání buď opatrnější.
Veliká loď v dáli - vzácná návštěva.
Loď s vlnami zápasící - budeš napaden nepřáteli.
Je-li loď na suchu - zamotáš se do problémů, z nichž nenajdeš východisko.
Loď pod vodou vidět - jen díky velkému náhodnému štěstí se vyhneš nebezpečí.
Loď s nákladem - budeš potřebovat pomoc v zaměstnání.
Stavbu lodi vidět - velká změna.
Loď plující do přístavu (zamilovaným i ženatým) - střezte svůj klid, aby vás žárlivost s mnoha těžkými chvílemi o vaše štěstí nepřipravila.
Vidět vykládání zboží z lodi - dobrá zpráva zdaleka znovu oživí tvé naděje.
Řídíš-li sám velkou loď - svůj velký cíl uskutečníš, ale jen s velkou námahou.

Lodník:

Vidět jej, mluvit s ním - těžké záležitosti.

Lomenice:

Nebo podkroví vidět - škoda.

Lomoz:

Slyšet - v krátké době čekej hašteření.

Lokaj:

Nebuď dobrý a shovívavý k lidem, kteří k tobě nechovají upřímné přátelské city.

Lokomotiva:

I ty máš svoji šťastnou hvězdu, ale musíš ji daleko hledat.
Kouřící lokomotivu vidět - chraň se falešných lidí.

Lopata:

Vidět ji nebo s ní kopat - těžko vydobudeš svůj chléb.
Vykopanou zem jí odhazovat - zlé časy.
Lopata pohozená - pozoru na záhubu z nedbalosti.

 

Lopuch:

Trpná láska.

Los:

Jako ceninu loterie vidět - výhra. Též - pokus o štěstí v loterii.

Los (zvíře):

S parohy v přírodě vidět - v přírodě se budeš cítit velice šťasten.

Losos:

Chytit jej - tvoje námaha nebude marná.
Jíst ho - potěší tě pěkný objev.
Vidět jej - dobře se ti povede.

Loterie:

Prodejnu či úřední místnost vidět, v ní být - na náhodu nikdy nespoléhej.

Lotr:

Vidět jej - své přátele si vybírej vskutku pečlivě a s velkou rozvahou, sic v nejlepším případě budeš hradit škody a platit útraty a dluhy za toho, kdo si to vůbec nezaslouží a kdo tě vcelku není hoden.
Lotra v žaláři vidět - hrozí ti nebezpečí.

Louh:

Očekávej mrzutosti v práci.

Loučení:

Znamená věrnost toho, s kým se loučíš. Byl-li to neznámý, značí oddaného druha a přítele.
Nemáš-li jej snad - pak to značí takového člověka, kdo bude chtít tvé přátelství získat.
Loučení ve snu s pláčem - štěstí ve hře.

Louka:

Zelenou vidět - zdraví, štěstí, spokojenost. Něco se ti velmi vyplatí a užitek přinese.
Posečenou louku s ještě čerstvou neusušenou trávou vidět - přinese-li ti náhoda nějaké štěstí, dej pozor, aby ti je náhoda opět nevzala.

Loupat:

Cokoli - v tvé rodině zavládne smutek.

Loupežníci:

Jsi-li jimi přepaden - dědictví.
Vidíš-li je loupit - onemocnění nakažlivými chorobami v domě.
Jednoho loupežníka vidět - bude tě trápit svědomí.
Vykonáš-li ty sám ve snu loupež - pokuta tě nemine.
Loupežnický zámek - falešné lidi máš ve svém domě.
Loupežnická peleš - nebezpečí.

Lože:

Své okrášlené vidět - nemoc.
Ležet s někým na jednom lůžku - mrzutosti.
Nečisté - nemoc.
Postel čistá, ustlaná - spokojenost v manželství.
Stlát ji - brzké vdavky.
Hledat své lůžko a nenajít je - úmrtí v rodině.

 


 
NAVRCHOLU.cz