Numerologie | Horoskopy | Věštění | Chiromantie

menu.png, 2,2kB

* Nemusíte psát celé slovo. Stačí zadat několik prvních písmen.
Databáze obsahuje výsledky z více zdrojů.

Snář. Výklad snů.

Chaloupka:

Malá, o samotě - opuštění od přátel.

Chata:

Vidět - v potu tváře si budeš na svůj chléb vydělávat.
Hledat v ní ochranu - trpělivost, ač přesto mnoho zklamání.
V ní být, přebývat - hrozí ti, že lehce ztratíš to, cos těžce vydělal.

Chatrč:

Na tvůj dům dolehnou velmi nepříjemné věci.

Chatrné (bydliště):

Vyhýbej se všemu, co je odsouzeníhodné (činům i lidem).

Chemik:

Tajemství se vysvětlí a budeš spokojen.

Chlad:

Cítit - menší pohroma, nepříjemnost.

Chlapec:

Čekej přírůstek do rodiny.
Jednoho malého při hře - najde rozluštění k tomu, co tě těší.
Chlapce vyučovat - cokoliv teď moudře začneš, s úspěchem skončíš.
Vidět chlapce při rvačce - připrav se na to, že přátelé tě zarmoutí.
Zpívá-li chlapec na kůru - budeš pozván na slavnost.

 

Chléb:

Malý bochník - drahota.
Velký - nadbytek.
Teplý - radost.
Bílý, čerstvý krájet nebo jíst - dobrý život a naděje na velké štěstí.
Nést bochník chleba - škoda.
Černý a hrubý - nesnáze, smutek, opuštěnost.
Starý nakrojit - více se ovládej a buď ostražitý na podvodníky kolem sebe, kteří tě chtějí využít.
Plesnivý - pozor na okradení nebo jiný podvod v obchodě.
Suchý a okoralý jíst - mrzutost, zármutek.
Péci chleba - zdar, dosáhneš všeho, co ti stále chybí, pocta a bohatství.
Mísit chléb - co začneš, snaž se vždy dokončit a bude ti požehnáno.

Chlév:

Prožiješ úzkosti a poznáš také, že lépe s šlechetným člověkem bloudit než najisto s darebákem jít.
Vejít do chléva - je-li prázdný, změna se zármutkem i ztráta.
Plný dobytka - blahobyt.

Chlupy:

Na těle - zbohatnutí, avšak s posměchem.
Padají-li z těla - zbavení dluhů.
Chomáče chlupů zvířecích - soužení.
Pálit je - stojíš někomu v cestě.

Chodba:

Kráčet úzkou a temnou chodbou - různice a úmrtí v domě.

Chmel:

Vzchop se, jinak se z dluhů nevymotáš.
Velké hromady chmele - blahobyt, nabytí peněz.

Chodníček:

Úzký - nevěra milované osoby.
Široký - štěstí tě potká, bořící se - ztratíš oporu člověka, ale ne nadlouho.
Nad vodou vidět - zlí lidé ti chystají nástrahy.

 


 
NAVRCHOLU.cz